Werkwijze

U wilt de voordeligste taxatie van het Groene Hart?
  • U vult het aanvraagformulier in (dit verplicht u tot niets).
  • De taxateur neemt binnen 1 werkdag telefonisch contact met u op voor het maken van een taxatie afspraak.
  • De taxateur zal in geval het uw eigen pand betreft contact met u opnemen. Indien u een pand aankoopt, zal de taxateur rechtstreeks contact opnemen met de verkopende partij of zijn makelaar om een afspraak in te plannen. Ook in dat geval wordt er eerst door de taxateur telefonisch contact met u opgenomen.
  • Vervolgens zal de taxateur op de afgesproken datum en tijd de woning taxeren.
  • Uiterlijk vijf werkdagen na de opname van de woning zal de taxateur u het taxatierapport in tweevoud toesturen.
  • U betaalt nooit meer dan het afgesproken tarief vermeerderd met de eventuele, kosten voor onderzoek naar bodemverontreiniging, bestemmingsplannen e.d. U dient de factuur binnen twee weken na ontvangst te voldoen. Indien niet tijdig conform onze betalingstermijn wordt betaald, zijn wij genoodzaakt 15,- administratiekosten in rekening te brengen.