Aankoopbegeleiding

Deskundige aankoopbegeleiding door een Register Makelaar-Taxateur
voor Ä 1250,-- (exclusief 19% B.T.W.)


De voordeligste aankoopbegeleiding van het Groene Hart.

Woning kopen
Zowel kopers als verkopers realiseren zich doorgaans te weinig welke grote (financiŽle en juridische) risico's zij lopen als - veelal achteraf- blijkt dat zaken niet goed geregeld zijn, afspraken niet worden nagekomen of dat juridische en/of milieuproblemen om de hoek komen kijken.

De aankoop van uw droomwoning is een tijdrovende en emotionele aangelegenheid waarbij veel factoren een rol spelen. Daardoor wordt vaak overhaast besloten een huis te kopen en verzuimt men deskundigheid "in huis te halen". Als consument wordt u sinds de invoering van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1992 beter beschermd. Uw rechten worden beter omschreven, maar u heeft als koper ook plichten. Als koper mag u veel informatie van de verkoper verwachten en daarop afgaan. Als koper heeft u echter ook een onderzoeksplicht, hetgeen betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor zaken die (eenvoudig) aan of bij het gekochte waar te nemen zijn en voor kwesties die u kunt nazien in publieke registers zoals het Kadaster, gemeentelijke bestemmingsplannen of milieuverordeningen. Het is dan ook van groot belang dat u een deskundige inschakelt.

Ons werkgebied beslaat het Groene Hart en een deel van de Randstad. Na invulling van het online formulier wordt er binnen 1 werkdag contact met u opgenomen.